Cookies


Slæbested og vej er lukket d. 9. juni
Date: 6/8/2018 1:58 PM
I anledning af Havnens Dag på Køge Marina lørdag d. 9. juni
er der følgende ændringer:

• Bådehavnen spærres af fra Havnekontoret til slæbestedet/pladsen omkring molehovedet i tidsrummet mellem kl. 12:00-17:30

• Information til interessenter om isætning af trailerbåde ikke er muligt i tidsrummet mellem kl. 11:00-17:30.