Orientering vedr. klimasikring 2019
Date: 8/2/2019 12:48 PM

Køge Marina (Køge Kommune) og Køge Jorddepot samarbejder p.t. om udviklingen af Køge Marina.

Fra mandag den 19. august og frem til ultimo 2019 vil der blive klimasikret på ”Den gamle Rødfyrs mole” dvs. tangen der adskiller marinaens gamle havnebassin og det nye sydlige bassin. Koten (højden) øges fra 1,60 meter til 3,0 meter, for at sikre mod fremtidig oversvømmelse af arealet.
Desuden anlægges der en skrånende vold op i mod den eksisterende vold, som adskiller Køge Marina og Køge Havn. Denne vil skabe læ for fremtidig bådopstilling på området, samt gøre adgang til den store vold mere lempelig.
Samtidig anlægges der adgangsvej ud til det nye område, som kommer til at blive benyttet som fremtidig adgang til det nye sydlige bassin.

Der arbejdes alle hverdage fra kl. 07.00-15.30. Der arbejdes ikke i weekender og på helligdage. Der støvbindes, og tages naturligvis højde for vindretninger, der kan få støv til at genere interessenterne på Køge Marina. Der vil ligeledes være perioder med støj fra lastbiler og arbejde med arbejdsmaskiner på området. Men når projektet er færdigt, vil vi forhåbentlig alle drage fordel af de forbedringer som projektet medfører.

Der vil i perioden blive begrænset adgang til området, men det vil stadig være muligt at komme op på volden og ud til fiskepladserne.

Vi beklager naturligvis de gener arbejdet måtte give i de næste ca. 4½ måned.