Cookies


Hvad skal vi med ny marina
Date: 2/26/2014 7:52 AM

Der er nedsat et politisk udvalg i Køge Kommune som skal se på de muligheder der er til stede i området. Dette udvalg består af politikere, samt personer fra visionsgruppen på Køge Marina. Der er således ikke besluttet noget som helst omkring den fremtidige udnyttelse af de nye store arealer, både til vands og til lands. Under fanebladet udvikling af Køge Marina, kan du finde mere information omkring udvidelsen af marinaen.