Pilotering - går i gang igen i uge 44
Date: 9/29/2022 12:08 PM
OPDATERING 28-10-22:
Arbejdet med nedramning går i gang igen i uge 44 og fortsætter i ca. 6 uger.

Ramningen foregår i hverdage startende kl. 8.00 til kl. 16.00

frem
Mvh
Havnekontoret

Information fra 29-09-2022:
Kære Bådejer på Køge Marina,
Vi har fået meddelelse om, at der vil blive påbegyndt nedramning af piloteringspæle, hvor det kommende hotel skal bygges.
* Vedr.: Køge Søbad Matrikel nr.: 11 xq pælearbejder
Vi skal hermed meddele Dem, at i forbindelse med opstart på byggeriet af badehotellet, vil det være nødvendigt at udføre ramning af betonpæle på ovennævnte lokalitet samt vedlagte billede herunder.

Under henvisning til boligministeriets bekendtgørelse ,meddeles det Dem herved at pæleramningen vil blive påbegyndt i medio uge 38 og have en varighed af ca.2 uger.

Skulle der være spørgsmål i den anledning, er vi til rådighed.
Med venlig hilsen/Best regards
Mortensen & Nielsen ApS
Jan Mortensen*

Vi er mundtligt blevet orienteret om at der forventes at blive arbejdet hverdage kl. 8-16.

Mvh
Køge Marina