Bådstativer

Køge Marina påbegyndte i 2016 implementeringen af nye stativer til opbevaring af både på land.
Fra januar 2024 findes der ingen både med egne stativer på marinaen.

Fordele:

• Bådhåndteringen vil fra start til slut blive foretaget sikkert og effektivt, under
hensynstagen til personalets/bådejerens sikkerhed.
• Bådene sejles ind i ophalerstedet, hvorefter personalet har klargjort stativer og
kører båden på plads. Ved søsætning, afhentes båden af personalet og sættes i
vandet. Stativerne flyttes og stables af personalet på Køge Marina.
• Bådejerne skal ikke flytte på stativer/bukke/vogne, og ej heller rydde dette
væk om foråret – blot kun rydde op efter klargøringen.
• Bådejere undgår fysiske skader i forbindelse med flytning/samling af
stativer/bukke.
• Bådejere har ikke udgifter til vedligehold og udskiftning af stativer.
• Større tryghed under storme/orkaner.
• Pæne og ryddelige landarealer.
• Både kan sættes på land med mast, hvis der lejes ekstra benstøtter, og dette
er godkendt af bådejerens forsikringsselskab. Se betingelser herunder.

OBS! Betingelser for at få båd op med mast.
1) Lejer bedes selv tjekke hos eget Forsikringsselskab/police, om man forsikringsmæssigt er dækket ind.
2) Alle fald spændes langt ud, så de ikke rører masten.
3) Alle sejl afmonteres.
4) Skjulte rullestorsejl i mast surres.
5) Læsejl og cockpittelte skal afmonteres.

Speciel instruktion om delvis afrigning (aftagning af sejl), udspænding af fald, presenning m.m. med mere skal overholdes.

Tjek din egen police, om du forsikringsmæssigt er dækket ind.

Priser

Priser for leje af bådstativer i Køge Marina: Faste bådpladslejere.

1. For både op til 3 tons. Pris kr. 550,00 om året.
2. For både op til 6 tons. Pris kr. 700,00 om året.
3. For både op til 12 tons. Pris kr. 900,00 om året.
4. For Støtteben til både der skal på land med mast/ motorbåde over 11 meter.
Pris kr. 250 om året.

5. For alle både. 0-14 dage. Pris kr. 150,00.
6. For alle både. Op til 30 dage. Pris kr. 250,00.
7. For alle både. Over 30 dage, er identisk med de i punkt 1-4 nævnte priser.

Gæstepriser:

1. For både op til 3 tons. Pris kr. 50,00 pr. dag.
2. For både op til 6 tons. Pris kr. 60,00 pr. dag.
3. For både op til 12 tons. Pris kr. 70,00 pr. dag.
4. For både op til 3 tons pr. vintersæson fra 1. november til 1. maj.
Pris kr. 1500,00.
5. For både op til 6 tons pr. vintersæson fra 1. november til 1. maj.
Pris kr. 2000,00.
6. For både op til 12 tons pr. vintersæson fra 1. november til 1. maj.
Pris kr. 2500,00.
7. For støtteben til både der skal på land med mast/ motorbåde over 11 meter
pr. vintersæsonsæson fra den 1. november til 1. maj. Pris kr. 500,00.
8. For støtteben til både der skal på land med mast/ motorbåde over 11 meter
Pris kr. 50,00 pr. dag.

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til Havnekontoret, hvis du har spørgsmål til ovennævnte.

Skal båden på land med mast?

Læs mere om emnet, klik her 

Tilmelding til stativordningen

Hvis du ønsker at tilmelde dig ordningen bedes du udfylde er ansøgningsskema som afleveres på Havnekontoret senest 1. august (hver år)

Vil du bestille et bådstativ, klik her  Implementeringen forgik over en 10 årig periode

Processen strækte sig over fem faser, som begyndte 1. januar 2016 og slutter 1. januar 2024. De fem faser fremgår herunder. Priser for benyttelse af stativer og tilbehør fremgår ligeledes herunder.

Resume:

Havneadministrationen på Køge Marina ønsker at foretage en gradvis implementering af mobile bådstativer, af hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø for personalet og bådejerne på Køge Marina. Vi har i de forgangne år haft flere arbejdsskader der relaterede sig til håndtering af stativer i forbindelse med optagning af både om efteråret. Dette problem ønsker Køge Marina i lighed med en lang række andre havne nu at eliminere.

Implementeringen af mobile stativer finansieres via leasing af bådstativerne over en 15 årig periode.

Et enigt Brugerråd på Køge Marina anbefaler implementeringen af mobile stativer.
Kultur- og Idrætsudvalget har godkendt implementeringen af nye
bådhåndteringssystemer på mødet den 13. april 2015.
Køge Byråd har godkendt taksterne på leje af stativer på ordinært byrådsmøde den 28. april 2015.

• Køge Marina bortskaffede gratis de gamle stativer/bådvogne mv., hvis bådejeren
ønskede dette.

Fase 1-5 for implementeringen.

1. FASE 1: Fra 1. januar 2016. Alle nye bådplads lejere på Køge Marina, er
forpligtet til at leje et stativ af Køge Marina, hvis vinterplads på land ønskes.
Eventuelle tilkøbte stativer skal fjernes fra området.

2. FASE 2: Fra 1. januar 2017. Fra denne dato er det ikke længere muligt at
benytte vinterstativer/bukke af træ samt bådvogne på hjul. Disse skal fjernes
fra Køge Marinas område.

3. FASE 3: fra 1. januar 2018. Fra denne dato er det ikke længere tilladt at
benytte løse bukke på marinaen. Disse skal fjernes fra Køge Marinas område.

4. FASE 4: Fra 1. januar 2021. Fra denne dato er det ikke længere tilladt at bruge
stativer, hvor bådens køl ikke står/støtter på stativet, samt stativer med
vandrørskryds. Disse stativer skal fjernes fra Køge Marinas område.

5. FASE 5: Fra 1. januar 2024. Fra denne dato skal alle både benytte Køge
Marinas stativer. Alle andre former for stativer skal være fjernet fra området.

Stativerne findes i 4 størrelser (for både op til 3 – 6 – 12 – 18 tons). Der vil kun efter særlige ønsker blive bestilt 18 tons stativer.

Vor leverandør, som er godkendt af de største forsikringsselskaber, har udarbejdet en specifikation af hvilken størrelse stativ, der som minimum skal benyttes til den pågældende båd.

Havnemesteren er øverste myndighed i tvivlsspørgsmål, og om hvornår et stativ skal udfases.


Åbningstider Havnekontor

 Kontor og telefon
 Mandag-fredag  kl. 8:00 - 12:00
 
 Ekstra sommer åbent:  juni, juli og august:
 lørdag + søndag kl. 12:00-13:00
 
 Sommer ekstra telefontid
 lørdag + søndag kl. 8:00-13:00

 Telefon

 Havnekontor tlf. 56 66 16 89

 Akut telefon: 29 65 12 28 
Benyt kun akuttelefon, hvis det drejer sig om hændelser / akuttilfælde, der ikke kan vente til almindelig åbningstid.

 Send en mail

 marina@koege.dk

Grønne og røde skilte

Send besked til Havnekontoret, når din båd er væk fra sin plads i vandet i en kortere eller længere periode

KLIK HER