Priser


Havnetakster 2021

(1,52% fremskrivning - deleligt med 5 kr.  - fra år 2020 til år 2021)


I henhold til det af Køge Byråd godkendte budget for 2021 er marinaens priser fastsat således:
Download PDF-fil med detaljerede priser:   Havnetakster 2021, klik her

Gæstepriser 

Læs om priser på gæstebåde - klik på Havnetakster herover  

Fast bådplads 

Ansøgning om fast bådplads rettes via mail marina@koege.dk- eller ved at besøge Havnekontoret.
Hent ansøgningsskema, klik her 

Såfremt der på ansøgningstidspunktet ikke er ledige pladser i marinaen, kan ansøgeren blive skrevet på venteliste. Der betales et administrationsgebyr kr. 200,00 pr. kalenderår, for at stå på ventelisten.

Priser på mobile bådstativer

Disse priser gælder, hvis du har en fast plads og har kontrakt på et mobilt bådstativ.

3 tons = 550 kr. om året
6 tons = 700 kr. om året
12 tons = 900 kr. om året
+ kr. 250 om året, hvis du vil på land med mast, og derfor skal have ekstra ben.

Pris eksempler på bådpladser i 2021 

Priserne er for 1 års leje inklusiv plads på land - men eksklusiv bådstativ, ophaling og søsætning:

Fx: Ørnvik 510
Bådstr. 5,39 m lang x 2,34 m bred, kan fx blive tildelt en plads i vand:
Fast bro: 7,50 x 2,50 = 18,75 m2 (til takst 1) kr. 157,00 = kr. 2.945,00.
Flydebro: 6,00 x 32,60 = 15,60 m2 (til takst 6) kr. 329,00 =kr. 5.132,40.

Fx: Folkebåd
Bådstr. 7,68 m lang x 2,20 m bred, kan fx blive tildelt en plads i vand:
Fast bro: 10 x 2,60 = 26,00 m2 (til takst 2) kr. 182,00 = kr. 4.735,00.
Flydebro: 8,00 x 3,00 = 24,00 m2 (til takst 6) kr. 329,00 =kr. 7.896,00.

Fx: Bavaria 30
Bådstr. 9,40 m lang x 3,00 m bred, kan fx blive tildelt en plads i vand:
Fast bro: 12 x 3,20 = 38,40 m2 (til takst 3) kr. 197,00 = kr. 7.565,00.
Flydebro: 10,00 x 4,10 = 24,00 m2 (til takst 6) kr. 329,00 =kr. 13.489,00.

Fx: Nauticat 33
Bådstr. 10,60 m lang x 3,25 m bred, kan fx blive tildelt en plads i vand:
Fast bro: 15 x 3,60 = 54 m2 (til takst 3) kr. 195,00 = kr. 10.530,00.
Flydebro: 10,00 x 4,10 = 24,00 m2 (til takst 6) kr. 329,00 =kr. 13.489,00.


Bro 9 og 10 - priseksempler nye flydebroer 
15 x 5,50 (båd op til 17 m) = 82,50 m2 (til takst 6) kr. 329,00 = 27.142,50
12 x 4,10 (båd op til 14 m) = 49,20 m2 (til takst 6) kr. 329,00 = 16.186,80
10 x 4,10 (båd op til 12 m) = 41,00 m2 (til takst 6) kr. 329,00 = 13.489,00
8 x 3,50 (båd op til 9 m) = 28,00 m2 (til takst 6) Kr. 329,00 = 9.212,00

Åbningstider Havnekontor

 Hele året - kontor og telefon
 Mandag-fredag  kl. 8:00 - 12:00
 
 Samt sommer
 juni - juli og august:
 lørdag + søndag kl. 10:00-12:00 
 lørdag + søndag tlf. Kl. 8:00-12:00

 Ophalings/søsætningssæson: 
 Telefontid lørdage kl. 8:15-8:30

 Telefon

 Havnekontor tlf. 56 66 16 89
 Vagt telefon 29 65 12 28

 Send en mail

 marina@koege.dk

 Aktiviteter


OPHALING / SØSÆTNING
Kranen kører hver tirsdag og fredag over året. Der er flere krandage i søsætnings- og ophalings-sæsonen.


HAVNENS DAG

Vi håber, at kunne
afholde Havnens Dag
lørdag d. 12. juni 2021.