Priser


Havnetakster 2020

(2,55% fremskrivning - deleligt med 5 kr.  - fra år 2019 til år 2020)


I henhold til det af Køge Byråd godkendte budget for 2020 er marinaens priser fastsat således:
Download PDF-fil med detaljerede priser:     Havnetakster 2020, klik her

Gæstepriser 

Læs om priser på gæstebåde,  klik her

Fast bådplads 

Ansøgning om fast bådplads rettes via mail marina@koege.dk- eller ved at besøge Havnekontoret.
Hent ansøgningsskema, klik her 

Såfremt der på ansøgningstidspunktet ikke er ledige pladser i marinaen, kan ansøgeren blive skrevet på venteliste. Der betales et administrationsgebyr kr. 200,00 pr. kalenderår, for at stå på ventelisten.

Priser på mobile bådstativer

Disse priser gælder, hvis du har en fast plads og har kontrakt på et mobilt bådstativ.

3 tons = 550 kr. om året
6 tons = 700 kr. om året
12 tons = 900 kr. om året
+ kr. 250 om året, hvis du vil på land med mast, og derfor skal have ekstra ben.

Pris eksempler i 2020 

Priserne er inklusiv plads på land - men eksklusiv bådstativ:

Fx: Ørnvik 510
Bådstr. 5,39 m lang x 2,34 m bred, kan blive tildelt en plads i vand:
7,5 x 2,50 = 18,75 m2 (til takst 1) kr. 155,00 = kr. 2.906,50.

Fx: Folkebåd
Bådstr. 7,68 m lang x 2,20 m bred, kan blive tildelt en plads i vand:
10 x 2,60 = 26,00 m2 (til takst 2) kr. 180,00 = kr. 4.680,00.

Fx: Bavaria 30
Bådstr. 9,40 m lang x 3,00 m bred, kan blive tildelt en plads i vand:
12 x 3,20 = 38,40 m2 (til takst 3) kr. 195,00 = kr. 7.488,00.

Fx: Nauticat 33
Bådstr. 10,60 m lang x 3,25 m bred, kan blive tildelt en plads i vand:
15 x 3,60 = 54 m2 (til takst 3) kr. 195,00 = kr. 10.530,00.

Fx: Scanpeer
Bådstr. 6,70 m lang x 2,80 m bred, kan blive tildelt en plads i vand:
Flydebro på bro 7: 7 x 3 = 21 m2 (til takst 6) kr. 325,00 = kr. 6.825,00.

Bro 9 og 10 - nye flydebroer
12 x 4,10 (båd op til 14 m) = 49,20 m2 (til takst 6) kr. 325,00 = 15.990,00
10 x 4,10 (båd op til 12 m) = 41,00 m2 (til takst 6) kr. 325,00 = 13.325,00
Der vil også udbydes pladser til mindre både på Bro 10.

Åbningstider Havnekontor

 Hele året
 Mandag-fredag  kl. 8:00 - 12:00
 
 Samt:
 juni - juli og august:
 lørdag + søndag kl. 10:00-12:00 

 Ophalings/søsætningssæson: 
 lørdage kl. 7:30-8:30

 Telefon

 Havnekontor tlf. 56 66 16 89
 Vagt telefon 20 42 16 89

 Send en mail

 marina@koege.dk

 Aktiviteter


OPHALING / SØSÆTNING
Kranen kører hver tirsdag og fredag over året. Der er flere krandage i søsætnings- og ophalingssæsonen.


HAVNENS DAG

Havnens Dag i 2020 er desværre aflyst.