Udviklingen af Køge Marina er i fuld gang
Date: 6/22/2023 9:34 AM

Kære beboere, bådejere, erhvervsdrivende og interessenter 

Udviklingen af Køge Marina er i fuld gang – i første omgang med byggeriet af det kommende badehotel ved Nordstranden, der med 149 værelser vil skabe både liv, trafik og arbejdspladser. Men den lange tørkeperiode kombineret med den aktuelle kørsel af jord kan lige nu betyde, at der kan være støv omkring byggepladsen. 

Fra byggeriets side gør man alt, hvad man kan, for at forebygge støvgener, og Køge Kommunes Miljøafdeling følger situationen tæt og holder øje med, at byggeriet lever op til de gældende retningslinjer. Bliver det meget slemt, kan man kontakte Miljøafdelingen på miljo@koege.dk eller ringe til dem på 56 67 20 24.

Størstedelen af jordkørslen forventes at fortsætte cirka tre uger endnu, og derefter aftager den. Frem mod oktober forventer bygherrerne på hotellet at udføre dette arbejde på og omkring byggepladsen: 
•Jordkørsel flytning fra byggefelt til amfiteatergrund inkl. terrænregulering af denne
•Anlæggelse af byggeplads løbende
•Anlæggelse af brandveje og områder omkring byggeplads løbende
•Udgravning for fundamenter
•Fremstilling af armerings net, kurve osv.
•Anlæggelse af installationer for teknik, (spildevand osv.) inden støbning
•Støbning af fundamenter og bundplader
•Start montage af væg og dækelementer fra uge 35


Køge Marina udvikler sig – planerne på længere sigt

Marinaen er gennem flere år blevet udbygget fra lystbådehavn til arealmæssigt at være Danmarks største marina. De store arealer kalder på store planer – derfor byder de kommende år på endnu mere udvikling af marinaen, som dermed bliver en endnu større attraktion for borgere både i og uden for Køge Kommune. 

Den nuværende indkørselsvej skal afløses af en nordlig vej, der vil føre ned til badestranden og det nye store badehotel, der ledsages af 200 planlagte parkeringspladser. Herfra vil også være nem adgang til havnebad og sauna.

En sydlig vej skal føre til lystbådehavnen, amfiteateret, og et stort anlagt kunstværk under planlægning. Centralt på marinaen er der med tiden et ønske om et søsportscenter til brug for foreninger, et bredere strøg og mulighed for flere spisesteder, kultur- og fritidsaktiviteter. 

Byggeprojekterne er fundamentet for udviklingen af området, og de vil til tider medføre gener. Derfor vil vi fra Køge Kommunes side gøre vores bedste for at holde beboere, erhverv og brugere af området orienteret om udviklingen.