Agtpågivenhed ved udsejling/indsejling
Date: 7/3/2024 10:55 AM
Der bør udvises stor agtpågivenhed ved udsejling/indsejling i nordlig retning fra Køge Marina, da der udlægges Stenrev tæt på kysten. Vandstanden kan være under 1 meter. 
Se mere på Efterretninger for søfarende (Efs) - klik her.
Spred venligst informationen til de personer der ikke umiddelbart læser efterretningerne fra Efs.