Trailerpas - Slæbested

Bom adgang til slæbestedet 

Du kan købe adgangskort til slæbestedet i automat ved Havnekontoret døgnet rundt. 

1) Dagskort til slæbestedet

Hvis du ønsker at købe adgang til slæbestedet, så koster det kr. 100,- samt depositum på kr. 65,-. Dette giver adgang til to bomløft.
Kortet er et ihændehaverkort, og kan overdrages/udlånes til andre.

Refunder ALTID kortet efter beløbet er brugt. Undlad at genoplade kortet, da det udløber.
Der tilbage betales IKKE for ubrugte bomløft.

Tilbage betaling af depositum
Hvis kortet sælges retur i automaten inden 8 dage, vil du får depositum på kr. 50 sat ind via dit betalingskort. Depositummet kan også indløses på Havnekontoret i åbningstiden.  

2) 50% rabatkort til slæbestedet

Hvis du ønsker at benytte slæbestedet oftere, eller ønsker at dele kortet med andre, vil du med fordel kunne købe Rabatkort / Flerturskort. Dette koster kr. 700,- samt et depositum på kr. 65,-.
Dette giver adgang til 28 bomløft ( dvs.14 gange op og ned).

Kortet er et ihændehaverkort, og kan overdrages/udlånes til andre.
Der tilbage betales IKKE for ubrugte bomløft.

Aflæsning af Saldo på Flerturskort kan kun ske i Automaten under ”Opladning el” eller på Havnekontoret.

Tilbage betaling af depositum.
Depositummet kan kun indløses på Havnekontoret i åbningstiden.
Undlad at genoplade kortet, da det udløber.

3) Bådejere med fast plads i Køge Marina, der benytter slæbestedet for isætning/optagning af deres både

Der kan ”tankes” penge på dit almindelige adgangskort/havnekort, og der trækkes kr. 50,- pr. bomløft på slæbestedet ved køb af dagskort.

Rabatkort / Flerturskort (bådejere med fast plads)

Der kan også købes et rabatkort til kr. 700,- samt et depositum på kr. 65,- hvilket giver en pris på kr. 25,- pr. bomløft. Der SKAL købes et ekstra kort, da det almindelige adgangskort/havnekort ikke kan modtage rabatpakken. Kortet er et ihændehaverkort, og kan overdrages/udlånes til andre.

Sælg ALTID kortet retur på Havnekontoret, når beløbet er brugt. Undlad at genoplade kortet, da det udløber.
Der tilbage betales IKKE for ubrugte bomløft. 

Tilbagebetaling af depositum
Depositummet kan kun indløses på Havnekontoret i åbningstiden.

Hvis der skulle være spørgsmål kan Havnekontoret kontaktes i åbningstiden på tlf. 56 66 16 89.
Akutte henvendelser kan se på vagttelefon på tlf. 29 65 12 28.


Åbningstider Havnekontor

 Kontor og telefon
 Mandag-fredag  kl. 8:00 - 12:00
 
 Ekstra sommer åbent:  juni, juli og august:
 lørdag + søndag kl. 12:00-13:00
 
 Sommer ekstra telefontid
 lørdag + søndag kl. 8:00-13:00

 Telefon

 Havnekontor tlf. 56 66 16 89

 Akut telefon: 29 65 12 28 
Benyt kun akuttelefon, hvis det drejer sig om hændelser / akuttilfælde, der ikke kan vente til almindelig åbningstid.

 Send en mail

 marina@koege.dk

Grønne og røde skilte

Send besked til Havnekontoret, når din båd er væk fra sin plads i vandet i en kortere eller længere periode

KLIK HER 


 Aktiviteter


OPHALING / SØSÆTNING
Kranen kører hver tirsdag og fredag over året. Der er flere krandage i søsætnings- og ophalings-sæsonen.


HAVNENS DAG

Havnens Dag afholdes 

ikke i 2023