Havnekontoret


Bådehavnen 2, 4600 Køge

Telefon: 56 66 16 89

Vagttelefon: 29 65 12 28

e-mail: marina@koege.dk

www.koegemarina.dk

EAN. nr. 5798007765743

Cvr. nr. 29189374


Se kort over Køge Marina  


Betalingsbetingelser i Køge Kommune fra 2016

Køge Kommune betalingsbetingelser er udgangspunktet for betalinger fra kommunen i det omfang, der ikke specifikt er aftalt andre betingelser.

Betalingsbetingelserne oplyses til leverandørerne i forbindelse med indgåelse af aftaler om leverancer og vedlægges generelt som bilag til kontrakter mv.

Fristen for kommunens rettidige betaling af fakturaer er datoen for fremsendelse af faktura plus 30 kalenderdage - under forudsætning af, at leverandørens har sendt en korrekt elektronisk faktura.

Falder den sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag være sidste rettidige betalingsdag.

Betaler vi fakturaer inden for ovennævnte frist, accepterer Køge Kommune ikke tillæg af renter og/eller gebyrer.

Aftale om andre betalingsbetingelser
Aftale om betalingsbetalingsbetingelser der afviger fra ovenstående skal være skriftlige og indgå som bilag til de kontrakter, aftaler mv., der ligger til grund for leverandørforholdet.

Kontakt
Har du spørgsmål vedrørende betalingsbetingelserne, er du velkommen til at skrive til Køge Kommune på: Oekonomisk@koege.dk

Åbningstider Havnekontor

 Hele året - kontor og telefon
 Mandag-fredag  kl. 8:00 - 12:00
 
 Samt sommer
 juni - juli og august:
 lørdag + søndag kl. 10:00-12:00 
 lørdag + søndag tlf. Kl. 8:00-12:00

 Ophalings/søsætningssæson: 
 Telefontid lørdage kl. 8:15-8:30

 Telefon

 Havnekontor tlf. 56 66 16 89
 Vagt telefon 29 65 12 28

 Send en mail

 marina@koege.dk

 Aktiviteter


OPHALING / SØSÆTNING
Kranen kører hver tirsdag og fredag over året. Der er flere krandage i søsætnings- og ophalings-sæsonen.


HAVNENS DAG

Vi håber, at kunne
afholde Havnens Dag
lørdag d. 12. juni 2021.