Havnekontoret


Bådehavnen 2
4600 Køge

Telefon: 56 66 16 89

Vagttelefon: 29 65 12 28

e-mail: marina@koege.dk

www.koegemarina.dk 

EAN. nr. 5798007765743

Cvr. nr. 29189374


1. Se oversigtskort over Køge Marina - klik her 

2. Ønsker du information om Køge Åhavn - Åbassin, klik her  

3. Betalingsbetingelser i Køge Kommune -start i 2016

Køge Kommune betalingsbetingelser er udgangspunktet for betalinger fra kommunen i det omfang, der ikke specifikt er aftalt andre betingelser.

Betalingsbetingelserne oplyses til leverandørerne i forbindelse med indgåelse af aftaler om leverancer og vedlægges generelt som bilag til kontrakter mv.

Fristen for kommunens rettidige betaling af fakturaer er datoen for fremsendelse af faktura plus 30 kalenderdage - under forudsætning af, at leverandørens har sendt en korrekt elektronisk faktura.

Falder den sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag være sidste rettidige betalingsdag.

Betaler vi fakturaer inden for ovennævnte frist, accepterer Køge Kommune ikke tillæg af renter og/eller gebyrer.

Aftale om andre betalingsbetingelser
Aftale om betalingsbetalingsbetingelser der afviger fra ovenstående skal være skriftlige og indgå som bilag til de kontrakter, aftaler mv., der ligger til grund for leverandørforholdet.

Kontakt
Har du spørgsmål vedrørende betalingsbetingelserne, er du velkommen til at skrive til Køge Kommune på: Oekonomisk@koege.dk

Åbningstider Havnekontor

 Kontor og telefon
 Mandag-fredag  kl. 8:00 - 12:00
 
 Samt sommer
 juni - juli og august:
 lørdag + søndag kl. 10:00-12:00 
 samt lørdag + søndag telefontid kl. 8:00-12:00

 Ophalings/søsætningssæson: 
 Telefontid lørdage kl. 8:15-8:30

 Telefon

 Havnekontor tlf. 56 66 16 89
 Vagt telefon 29 65 12 28

 Send en mail

 marina@koege.dk

 Aktiviteter


OPHALING / SØSÆTNING
Kranen kører hver tirsdag og fredag over året. Der er flere krandage i søsætnings- og ophalings-sæsonen.


HAVNENS DAG

Havnens Dag udskydes 

til 2022