Hvem er viHavnens personale

Bagerst fra venstre:
Kenneth Højlund Jensen, havnemester - Mick Ipsen, havneassistent - Jan Andersen, serviceassistent - Lars D. Pedersen, havneassistent.
Forrest fra venstre:
Jesper Nielsen, havneassistent - Linda Nielsen, kontor og service, Anita Thomas, kontorassistent. Åbningstider kontor

 Hele året
 Mandag-fredag  kl. 7:30 - 13:00
 
 Samt:
 Juni - oktober:
 lørdag + søndag kl. 9:00-11:00 

 oktober + november: 
 lørdage kl. 7:30-8:30

 Telefon

 Havnekontor tlf. 56 66 16 89
 Vagt telefon 20 42 16 89

 Send en mail

 marina@koege.dk