Links

KØGE

Køge Kommune
www.koege.dk

Køge Turistkontor
www.visitkoege.dk

Hvad sker der i Køge - kalender mm.
www.koegenu.dk


FOR SEJLERE

Kystdirektoratet
www.kyst.dk

Søsportens sikkerhedsråd
www.soesport.dk

Trygfonden - Læs om regler på havet
http://www.respektforvand.dk/SejlSikkert

Opslagsværk for lystsejlere
www.sejlerfolket.dk

Danmarks fritidssejler Union
www.dk-dfu.dk

Foreningen af lystbådehavne i Danmark
www.flidhavne.dk

Dansk Søredningsselskab
www.dsrs.dkOMKRING KØGE

Køge Bio
www.koegebio.dk

Køge Svømmeland
www.svoemmeland.dk

Køge Bowlingcenter
www.kogebowlingcenter.dk/

Køge Mini By - anno 1865
www.koegeminiby.dk

Køge Museum
www.koegemuseum.dk

Kunstmuseet Køge Skitsesamling - KØS
www.koes.dk

Køge Kyst
www.KoegeKyst.dk

Køge Sygehus
www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/koegesygehus/Sider/default.aspx

Køge Apotek
www.koegeapotek.dk/

Køge Bibliotekerne
www.koegebib.dk

Køge Havn (Skandinavisk Transport Center)
www.stc-koege.dk

Vil du se links til forretninger og klubber på Køge Marina - klik her 

 Åbningstider kontor

 Hele året
 Mandag-fredag  kl. 7:30 - 13:00
 
 Samt:
 Juni - oktober:
 lørdag + søndag kl. 9:00-11:00 

 efterår til medio november: 
 lørdage kl. 7:30-8:30

 Telefon

 Havnekontor tlf. 56 66 16 89
 Vagt telefon 20 42 16 89

 Send en mail

 marina@koege.dk

Grønne og røde skilte

Send besked til Havnekontoret, når du er væk fra Køge Marina i en kortere eller længere periode

KLIK HER 


 Aktiviteter


OPHALING / SØSÆTNING
Kranen kører hver tirsdag og fredag over året. Der er flere krandage i søsætnings- og ophalingssæsonen.


HAVNENS DAG

Vi holder Havnens Dag
lørdag d. 13. juni 2020