Brugerråd

 

Formand Jan Thorst
Tlf. 56 87 37 36 - mobil 23 31 02 71
E-mail: jan@thorst.net
Repræsentant for Dansk Søredning.

Claus Larsen
Mobil 20 63 09 51
E-mail: claus-l@live.dk

Repræsentant for Fiskeklubben Pearl Harbor.

Lars Bock  
                                                                  
Mobil: 25 40 03 24
E-mail: lars.bock@gmail.dk
Repræsentant for Køge Dykkerklub.     
På valg januar 2017.

Kim Vaabengaard
Mobil: 51 21 78 28
E-mail: kim@kmskoege.dk
Repræsentant for Køge Motor- og Sejlklub.  

Carsten Ewertsen

Tlf. 51418499 – mobil /21316508
E-mail: Carsten.ewertsen@live.dk
Repræsentant for Køge Sejlklub.

Per Hansen

Tlf. 40 59 03 09
E-mail: garagen12@hotmail.com
Repræsentant for Køge Vandskiklub

Lotte Gilså
Tlf.: 20 34 26 86
E-mail: lotte@gilsaa.dk
Repræsentant for Køge Søspejdere

Jimmy Lund
Mobil 22 31 05 43
E-mail: jimmylun@gmail.com
Repræsentant for Køge Marina Havjagt & Fiskeklub

Kenneth Højlund Jensen
Tlf. 56 66 16 89 - mobil 20 42 16 89

E-mail: marina@koege.dk
Havnemester, sekretær for Brugerrådet.  
 
Bent Steen Andersen
Dansk Folkeparti
Tlf. 31 33 92 31 

E-mail: bent.andersen@koege.dk
Repræsentant for Køge Byråd
På valg 1. januar 2021

Læs vedtægter for Brugerrådet, klik her  

Læs referater fra Brugerrådsmøder, klik her 


 Åbningstider kontor

 Hele året
 Mandag-fredag  kl. 7:30 - 13:00
 
 Samt:
 Juni - oktober:
 lørdag + søndag kl. 9:00-11:00 

 efterår til medio november: 
 lørdage kl. 7:30-8:30

 Telefon

 Havnekontor tlf. 56 66 16 89
 Vagt telefon 20 42 16 89

 Send en mail

 marina@koege.dk

 Aktiviteter


OPHALING / SØSÆTNING
Kranen kører hver tirsdag og fredag over året. Der er flere krandage i søsætnings- og ophalingssæsonen.


HAVNENS DAG

Vi holder Havnens Dag
lørdag d. 13. juni 2020 


Grønne og røde skilte

Send besked til Havnekontoret, når du er væk fra Køge Marina i en kortere eller længere periode

KLIK HER