Opsigelse af fast plads


Opsigelse af bådpladsen/lejekontralten skal se skriftligt med en måneds varsel til den 1. januar eller den 1. juli.

Ønskes pladsen opsagt midt i lejeperioden, kan dette kun lade sig gøre, hvis Køge Marina kan leje pladsen ud.
Derefter vil den del af raten som er blevet betalt, blive tilbage betalt på nem-konto. Dette aftales med Havnekontoret.


Eks.: Hvis du ønsker at opsige din faste bådplads den 1. januar. skal du senest den 30. november meddele dette. Hvis du meddeler opsigelsen f.eks. den 5. december er opsigelsen først gældende den 30. juni året efter. Åbningstider kontor

 Hele året
 Mandag-fredag  kl. 7:30 - 13:00
 
 Samt:
 Juni - oktober:
 lørdag + søndag kl. 9:00-11:00 

 efterår til medio november: 
 lørdage kl. 7:30-8:30

 Telefon

 Havnekontor tlf. 56 66 16 89
 Vagt telefon 20 42 16 89

 Send en mail

 marina@koege.dk