Opsigelse af fast plads

Opsigelse af bådpladsen/lejekontralten skal se skriftligt med en måneds varsel til den 1. januar eller den 1. juli.
Havnekort samtidig skal afleveres på Havnekontoret - evt. i en kuvert i postkassen mærket Bro og Plads.

Ønskes pladsen opsagt midt i lejeperioden, kan dette kun lade sig gøre, hvis Køge Marina kan leje pladsen ud.
Derefter vil den del af raten, som er blevet betalt for meget, blive tilbage betalt på nem-konto. Dette aftales med Havnekontoret.

Eksempel

Hvis du for eksempel ønsker at opsige din faste bådplads fra den 1. januar, skal du senest den 30. november meddele dette skriftligt.
Hvis du meddeler opsigelsen f.eks. den 5. december er opsigelsen først gældende den 30. juni året efter.Åbningstider Havnekontor

 Hele året - kontor og telefon
 Mandag-fredag  kl. 8:00 - 12:00
 
 Samt sommer
 juni - juli og august:
 lørdag + søndag kl. 10:00-12:00 
 lørdag + søndag tlf. Kl. 8:00-12:00

 Ophalings/søsætningssæson: 
 Telefontid lørdage kl. 8:15-8:30

 Telefon

 Havnekontor tlf. 56 66 16 89
 Vagt telefon 29 65 12 28

 Send en mail

 marina@koege.dk