Søsætning / ophaling

Vi tager både op med mast, hvis du er benytter et lejet mobilt bådstativ. Læs mere om leje at bådstativer - klik her 

Skal masten ikke med op, skal den være afrigget. Dette er et forsikringsspørgsmål.

Ved ophaling må egne stativer først stilles op på pladsen samme dag, som båden skal op. Stativer/bukke skal kunne flyttes af bådejeren selv og/eller af dennes hjælpere, hvis der er behov for ekstra assistance. Husk også at klodser, kiler, bolte og møtrikker skal være velsmurte og stativet skal være sat ned i bundstilling.

I den travleste søsætnings- og ophalingsperioder bør man parkere på parkingspladsen bagved havnekontoret og husk at parkere din bil fornuftigt i den øvrige søsætnings- og ophalingsperioden, da kranen skal kunne komme forbi. Det ville jo være ærgerligt, hvis kranen ikke kunne komme hen til din båd (eller andres både), fordi parkerede biler spærrede for den.

Ved ophaling/søsætning af store både, der kræver mere tid ud over 30 min. eller ved ekstra brug af Tereks forbeholder havneadminitrationen sig ret til at kræve ekstra betaling.

Alle stativer og trailer skal være forsynet tydelig med det aktuelle bro- og pladsnr. Såfremt de IKKE er forsynet med dette, vil de uden varsel blive fjernet fra Marinaen.

Senest en uge efter søsætningen skal dit eget stativ flyttes til stativpladsen, og malingrester og andet der kan være brugt i forbindelse med klargøring, skal ligeledes være fjernet, ellers vil det blive gjort af marinaens personale for bådejers regning. Havnens personale kan være behjælpelig med flytning af stativ/andet imod betaling af en 1/2 kran tid og bookning af dette sker på havnekontoret.

Se ophalings video, klik her:https://www.youtube.com/embed/D2fKQfzqjf8

Se krantider, klik her 

 Åbningstider kontor

 Hele året
 Mandag-fredag  kl. 7:30 - 13:00
 
 Samt:
 Juni - oktober:
 lørdag + søndag kl. 9:00-11:00 

 efterår til medio november: 
 lørdage kl. 7:30-8:30

 Telefon

 Havnekontor tlf. 56 66 16 89
 Vagt telefon 20 42 16 89

 Send en mail

 marina@koege.dk

 Aktiviteter


OPHALING / SØSÆTNING
Kranen kører hver tirsdag og fredag over året. Der er flere krandage i søsætnings- og ophalingssæsonen.


HAVNENS DAG

Vi holder Havnens Dag
lørdag d. 13. juni 2020