Information

Klargøring af både

Tag hensyn til dine naboer ved klargøring af båden.

Skal båden have »den store tur« i bunden med afslibning af bundmaling, bør båden og omgivelserne dækkes af, så de omkring stående både ikke forurenes af slibestøv m.m. Tjek også vindforholdene.

Husk at du har mulighed for at låne en sliber med støvsuger på havnekontoret. Den er gratis at låne, dog kræver det, at man sætter en ny pose i støvsugeren - denne købes på havnekontoret kr. 125,00 - og sætter den i efter endt brug og man køber selv slibeskiver til slibningen.
Book slibemaskinen med støvsuger på Havnekontoret, 56 66 16 89.

Tag hensyn til de bådejere der lakerer deres både, og kør forsigtigt på opstillingspladserne så det ikke støver, og sprøjt ikke med vand.

Oprydning på opstillingspladserne/landpladserne er bådejernes ansvar og bør foretages dagligt ved arbejdets ophør. Alt affald fra klargøring af båd m.v. placeres i container til restaffald eller afleveres i kemikaliecontainer for spildolie, malingsrester/bøtter m.v. i miljøgården. Vær OBS mhs. til sorteringen.

Efter søsætning skal stativer, klodser m.v. fjernes senest 1 uge efter og anbringes på stativpladsen. Såfremt dette ikke er gjort, vil dette blive flyttet af marinaens personale for ejerens regning.

Stativer skal mærkes med bro- og pladsnr., så det tydeligt og let kan læses af marinaens personale. Er dette ikke blevet mærket tydeligt, vil stativet uden varsel blive fjernet fra marinaens område uden økonomisk ansvar for marinaen.


 Åbningstider kontor

 Hele året
 Mandag-fredag  kl. 7:30 - 13:00
 
 Samt:
 Juni - oktober:
 lørdag + søndag kl. 9:00-11:00 

 efterår til medio november: 
 lørdage kl. 7:30-8:30

 Telefon

 Havnekontor tlf. 56 66 16 89
 Vagt telefon 20 42 16 89

 Send en mail

 marina@koege.dk

Grønne og røde skilte

Send besked til Havnekontoret, når du er væk fra Køge Marina i en kortere eller længere periode

KLIK HER