Udlægning af bøjer i havnebassin i maj/juni måned 2017.
Date: 5/11/2017 11:11 AM

Kære alle brugere af havnebassinerne i Køge Marina

Da Køge Marina har en del forespørgsler på havnepladser der ikke i øjeblikket er på ”salgshylden, så har Køge Marina i samråd med brugerrådet kigget på muligheder for placering af midlertidig placering af bro.

”Midlertidig” betyder indtil Lokalplaner for den nye Køge Marina er vedtaget i byrådet. Den proces er i gang, men datoer og tidshorisonter kan ikke meldes ud nu da de ikke er kendte.
Køge Kommune melder ud så snart disse kendes og så snart jeg hører om dem, så kender i dem også.
Der er i øjeblikket endnu en undersøgelsesfase i gang, efter de tilbagemeldinger der er kommet frem til nu og det betyder, for at slå det FAST, intet er besluttet - bestilt eller på anden måde sat i gang.
MEN –vigtigt til orientering til jer alle:

Der er udlagt 8 gule bøjer med kæde og ”hoffmann-klodser”, således at besejling, sikkerhed og udsigt kan afprøves i praksis inden brugerråd igen mødes d.8. juni 2017.
Har i erfaringer efter udlægningen af bøjer, så lad endelig brugerrådet og havneadministration hører om det INDEN 7. juni 2017

Kontaktmulighed, se nedenfor:
For medlemmer af klubber på havnen, kontakt jeres repræsentant i Brugerrådet eller som -Alle øvrige:

Kontakt –Formand for brugerrådet –Jan Thorst
mail: janthorst@dsrs.dk –telefon 23 31 02 71