Marinaudvalgets arbejde
Date: 3/7/2019 11:08 AM

Det politiske nedsatte Marinaudvalg er et § 17, stk. 4-udvalg (midlertidigt politisk udvalg) som i perioden 2018-2019 skal stå for den videre udvikling af Køge Marina.

Læs om Marinaudvalgets opgaver og kompetencer, om hvem der arbejder i Marinaudvalget - og læs referater og dagsordener ved at klikke her