Jordopfyldning på Rødfyrsmole
Date: 2/18/2020 12:02 PM

Der påbegyndes snarest jordopfyldning af Køge Jorddepot på gammel rødfyrsmole (tangen mod det nye sydlige havnebassin).
Opfyldningen er en del af marinaens klimasikring.